Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás - közterület- és általános karbantartó munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zámoly Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

közterület- és általános karbantartó

munkakör betöltésére

 

A munkavállalói jogviszony időtartam:

            Határozatlan idejű, a Munka Törvénykönyv hatálya alá eső jogviszony.

A foglalkozás jellege:

         Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

            Zámoly

A munkáltatói jogkör gyakorlója:

         Polgármester

A munkakörbe tartozó feladatok:

Köztisztasági feladatok ellátása, zöldfelületek kezelése, rakodási és szállítási feladatok elvégzése, középületek karbantartása, kisebb javítási munkák elvégzése.

Illetmény- és juttatások:

            A mindenkori garantált bérminimumnak megfelelően.

Pályázati feltételek:

         Általános iskolai végzettség.

            Cselekvőképesség

            Büntetlen előélet

            „B” kategóriás vezetői engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

            „E” kategóriás vezetői engedély

            Traktorvezetői gyakorlat

            Középfokú végzettség

            Kisgépkezelői jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

            Fényképes szakmai önéletrajz

            Iskolai végzettséget tanúsító okirat/okiratok másolata/másolatai

            Vezetői engedély másolata

A munkába állás feltétele:

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakörrel kapcsolatban további információ kérhető:

Sallai Mihály polgármester (22) 251-000) telefonszámon

A munkakör betölthetőségének időpontja:

         A munkakör legkorábban 2021. április 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

         2021. április 8.

A pályázat benyújtásának módja:

E-mailen a hivatal.zamoly@datatrans.hu, vagy postai úton vagy személyesen Zámoly Község Önkormányzata (8081 Zámoly, Kossuth u. 43.) címre.

A pályázat elbírálásának határideje:

         2021. április 9.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

Zámoly, 2021. március 26.

 

                                                                                                          Sallai Mihály

                                                                                                          polgármester        

Csatolmány(ok):