Hírek

Elérhetőségek

Sportpark hatósági lezárása

Sportpark

 

Sajnálattal tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról:

Zámoly Község Önkormányzata 2016-ban pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egészség sportpark keretein belül "A" típusú sportpark megvalósítására. A kivitelezések megkezdése országos szinten éveket késett, de végül a 2020. év végén megkezdődtek településünkön is a munkálatokat, melyeket követően 2021. január 25-én a megépült sportpark megkapta az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. T-41-M0010/02 tanúsítványát. Ezt követően a járványveszély miatt szűk körben megtörtént a sportpark átadása és 2021. január 26-án használatba vehették a sportolni vágyók. 

A sportpark átadását követően pontosan 4 hónappal,, 2021. május 26-án  a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályának két ellenőre ellenőrizte a megfelelőséget, akik a következő megállapításra jutottak:

"Megállapítást nyert, hogy a 8081 Zámoly, 790 hrsz-ú közterületi kondiparkban az alábbi sporteszközöket üzemeltetik:

(.... sporteszközök felsorolása)

Az ellenőrzés során bemutatásra került egy, az ÉMI-TÜV által kiállított T-41-M0010/02/21 számú értékelő jegyzőkönyv, melyben a sporteszközök megfelelőségi tanúsítványai összesítve szerepelnek. A kondipark helyszínén egy összesítő táblán vannak az eszközökre vonatkozó tájékoztatók és használati útmutató ábrákkal megjelenítve. A sporteszközök nincsenek külön-külön ellátva adattáblával. Az összesítő tábla nem tartalmazza az egyidőben tartózkodó személyek megengedett legnagyobb számát, vagy a megengedett terhelést. Továbbá nincs feltüntetve a tanúsítvány száma, a kibocsájtásának kedve, hatályának lejárta. Az ellenőrzés során tett megállapítások alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal 2021. május 26. napján a fenti ügyiratszámon hivatalból eljárást indított Zámoly Község Önkormányzata ellen."

 

A szórakoztató célú sporteszközök használatát az ügydöntő határozat meghozataláig a hatóság megtiltja!

A történtekről haladéktalanul tájékoztattam a kivitelezőt aki egyébként a vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával építette meg a sportparkot, valamint az átadást megelőzően meg is kapta a szükséges engedélyeket. 

Kértem a kivitelezőt, hogy a szükséges adattáblákat mielőbb pótolja, hogy mindenki számára egyértelművé váljon, hogy például egy egyszemélyes sporteszközt csak egy személy használhat.

Az ÉMI-TÜF-SÜD Kft. a jelenleg országszerte zajló fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatos különféle visszajelzések miatt párbeszédet kezdeményezett az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelmi, Piacfelügyeleti Főosztály 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet alá tartozó területének piacfelügyeleti referensével. 

Az információkat tartalmazó adattáblákat megtervezték, azok már gyártás alatt vannak. 

Elkészültükig a sportparkot a képen látható módon lezártuk, mielőbb intézkedünk a hatóság által megállapított hiányosságok kijavítására.

                            Tisztelettel:

 

                                                                                                                  Sallai Mihály polgármester