Hírek

Elérhetőségek

Szociális tűzifa támogatás

szocfa

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormányának támogatásával és Önkormányzatunk szállítást finanszírozó hozzájárulásával megérkezett 77 erdei köbméter
keménylombos tűzifa településünkre.

Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (VII.26.) számú, a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletének értelmében tűzifa támogatásra csak az jogosult aki:

- aktív korúak ellátásában,
- vagy időskorúak járadékában,
- vagy lakhatási támogatásban részesül,
- vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A szociális tűzifa támogatás igénylésére 2021. november 2-ig van lehetőség, melyet a Zámolyi Közös Önkormányzati hivatal szociális előadójának lehet leadni hivatali időben.
A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérelem nyomtatvány jelen tájékoztatás csatolmányából letölthető, vagy a hivatalban személyesen átvehető.

Sallai Mihály polgármester