Hírek

Elérhetőségek

Csoóri Sándor Művelődési Ház névadó ünnepsége

Zámoly Község Díszpolgára, a Magyar Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró, politikus. 1930. február 3-án Zámolyon született, elemi iskolát is szülőfalujában végezte.

Mint paraszti származású gyermek 1942-ben – a népi írók által kezdeményezett – Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével a pápai Református Kollégiumba került, ahol 1950-ben leérettségizett. 1951-52-ben Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben műfordítás szakon tanult, ám tanulmányait betegsége miatt félbe kellett hagynia. 1953 augusztusában egyszerre 14 verse jelent meg, melyekre a kritika is felfigyelt. Különböző irodalmi lapokban kezdett el dolgozni, s 1958-ban szabadfoglalkozású író lett. 1968-1988 között a Mafilm dramaturgia, az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék vezetője volt, szerepet vállalt az 1985-ös monori és az 1987-es lakitelki tanácskozás előkészítésében.
Alapító tagja volt a Magyar Demokrata Fórumnak. 1988-tól elnöke volt a Hitel irodalmi és társadalmi folyóirat szerkesztőbizottságának, majd 1992-ben főszerkesztője. 1991-2000 között a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. Soha nem feledte szülőfaluját, amikor tehette hazalátogatott idős szüleihez, később rokonaihoz, barátaihoz. 2016. szeptember 12-én visszaadta a lelkét a Teremtőjének.
 

1996. szeptember 23-án Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” és 1 „nem” szavazattal úgy határozott, hogy a magyar és az egyetemes kultúra terén, a honi és a világban szétszóratott magyarság szolgálatában kifejtett munkássága folytán, szülőföldje hírnevének öregbítéséért, példamutató emberi magatartásáért a köztiszteletben álló CSOÓRI SÁNDOR költő, író, a Magyarok Világszövetségének az elnöke részére ZÁMOLY DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományoz (11/1996. /IX.23./ számú határozat).

2020. március 4-én Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Zámoly, Kossuth u. 41. (152/1 hrsz.) alatt lévő önkormányzati tulajdonú épületet „Csoóri Sándor Művelődési Ház”-nak nevezi el (62/2020. (III. 4.) határozat).

2020. október 7-én Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert Lázár Gyöngyi szobrászművész által készített Csoóri-relief megvásárlására (137/2020. (X. 7.) határozat).

Ez a relief került fel a művelődési ház egy - Tanárki Gábor alpolgármesterrel közösen - újraburkolt falfelületére, s mellette Váczi Márk által összeállított rövid életmű sorai láthatók, melyeket Babóth Dóra kalligrafikus írással vitt fel a táblára. Névadó díszpolgárunk nevét, születésének és halálának évét Csörgei Csaba és munkatársai készítették. A végeredményt önkormányzatunk dolgozóival, Németh Attilával és Németh Csabával alakítottuk ki, s velük ragasztottuk fel az épület homlokzatán plasztikus betűkkel megjelenített „Csoóri Sándor Művelődési Ház” feliratot is, melyet diákmunkások festettek le.

Hálásan köszönöm mindannyiuknak, hogy a másfél évig halogatott névadó ünnepséget végül 2021. november 6-án meg tudtuk tartani. Köszönöm a Kákics Zenekarnak, a Csanádi Imre Általános Tagiskola pedagógusainak és diákjainak, Tanárkiné Lukács Évának az aktív részvételt, Nagytiszteletű Gunyits Ottó tiszteletes úrnak és Főtisztelendő Oravecki Attila atyának a felemelő gondolatokat, a körzeti megbízott rendőrünknek és a Zámolyi Polgárőr Egyesület tagjainak a biztosítást.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a névadó ünnepségen jelen volt dr. Balogh Júlia, Csoóri Sándor özvegye és özv. Csanádi Imréné is. Az emlékfalra mindkét család koszorút helyezett el az önkormányzat koszorúja mellé, melyet Törő Gábor országgyűlési képviselő úrral akasztottunk Csoóri Sándor arcát megörökítő relief alá.

A névadó ünnepséget követően Bakonyi István a Csoóri Sándor Társaság elnökének vezetésével megvalósulhatott a Csoóri 90 – Csanádi 100 emlékülés a zámolyi református templomban, ahol a református gyülekezet tagjai szívük teljes szeretetével látták vendégül az emlékülés résztvevőit. Dr. Lukács László és Lángi Péter Zámoly szülötteiként tartottak előadást, s hozzájuk csatlakozott Saitos Lajos, Gróh Gáspár és Káliz Sajtos József.

Sallai Mihály polgármester