Hírek

Elérhetőségek

Diákokért Alapítvány

DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY

Elérhetőség:

Cím: Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola, 8081 Zámoly, Kossuth u. 51.

Az alapító képviseletét a Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola igazgatója látja el.

Adószám:  18484047-1-07

Az alapítvány ügydöntő, döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve a kuratórium.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnöke: Ujvári József

Titkára: Parkánszki Istvánné

Tagja: Szabóné Milis Csilla

Az alapítvány célja

Pártoktól, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervektől függetlenül kulturáils rendezvények, tanulmányi-, sport- és szabadidős programok, versenyek támogatása.

A megvalósítás érdekében:

- figyelemmel kíséri a tanórán kívüli tevékenységet

- kapcsolatot tart fenn hasonló céllal alakult szervezetekkel

- gazdálkodik vagyonával.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi eszközökkel, vagy bármely más módon támogatni kívánja.

Az alapítvány 2018. évben 20 milió forintot nyert a "Menő Menza" pályázaton. Ennek köszönhetően az iskola tanulói részt vehetnek egészségmegőrzési tanácsadásokon, kirándulhatnak, múzeumi látogatásokon vesznek részt. A pályázaton nyert pénzből tankonyhát tudnak létrehozni és ebédlősarkot berendezni.