Hírek

Elérhetőségek

F E L H Í V Á S ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) számú rendelet 5. § (1) bekezdése és a 10/2024. (I.10.) számú határozata alapján eladásra kijelölte az alábbi, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat, melyeket a 101/2024. (V.8.) számú határozata alapján nyilvános pályázat útján a következő feltételekkel értékesít:
 


 1.            Zámoly, 691/22 hrsz. (Óvóda utca, GPS 47.31221600912872, 18.41215792183289)

 

     691/22       

                Területe:                                                     1.281 m2

                Ajánlati minimumár:                       7.400.000,- Ft

                 Ajánlati biztosíték:                              740.000,- Ft

                Építési övezetbesorolás:                              Lke-4
 

                

 

 

 

Megjegyzés:

Jogilag rendezett, forgalomképes, kivett, beépítetlen terület. Ivóvíz bekötéssel és szennyvízelvezetéssel rendelkezik. Az ingatlan kisebb részét régészeti lelőhely védterülete érinti, mely miatt a talajmunkáknál  régészeti szakfelügyelet biztosítása válhat szükségessé. Az önkormányzat 5 éven belüli beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására visszavásárlási jog kerül bejegyzésre.

 


 

2.              Zámoly, 691/23 hrsz. (Óvóda utca, GPS 47.31238574844072, 18.412135162536075)

 

691/23

                Területe:                                                        859 m2

                Ajánlati minimumár:                         4.900.000,- Ft

                Ajánlati biztosíték:                                490.000,- Ft

                Építési övezetbesorolás:                                  Lke-4

 

                

 

 


Megjegyzés:

Telekhatár-rendezés alatt álló, forgalomképes, kivett, beépítetlen terület. Ivóvíz bekötéssel és szennyvízelvezetéssel rendelkezik. Az ingatlan nagy részét régészeti lelőhely védterülete érinti, mely miatt a talajmunkáknál  régészeti szakfelügyelet biztosítása válhat szükségessé. Az önkormányzat 5 éven belüli beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására visszavásárlási jog kerül bejegyzésre.


3.              Zámoly, 691/24 hrsz. (Óvóda utca, GPS 47.31260692308988, 18.412028952484288)

 

691/24

                Területe:                                                        822 m2

                Ajánlati minimumár:                         4.700.000,- Ft

                Ajánlati biztosíték:                                470.000,- Ft

                Építési övezetbesorolás:                                  Lke-4

 

                

 

 


Megjegyzés:

Telekhatár-rendezés alatt álló, forgalomképes, kivett, beépítetlen terület. Ivóvíz bekötéssel és szennyvízelvezetéssel rendelkezik. Az ingatlan régészeti lelőhely védterületén fekszik, mely miatt a talajmunkáknál  régészeti szakfelügyelet biztosítása válhat szükségessé. Területén egy uradalmi időkből származó pince található. Az önkormányzat 5 éven belüli beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására visszavásárlási jog kerül bejegyzésre.


4.              Zámoly, 691/35 hrsz. (telekcsoport újraosztást követően 690/5)
                 (Rózsa utca, GPS 47.31346022420791, 18.411736624455244)

 

691/35

                Területe:                                                        1.228 m2

                Ajánlati minimumár:                         7.100.000,- Ft

                Ajánlati biztosíték:                                710.000,- Ft

                Építési övezetbesorolás:                                  Lke-4

 

                

 

 


Megjegyzés:

Telekcsoport újraosztási eljárás alatt álló, forgalomképes, kivett, beépítetlen terület. Ivóvíz bekötéssel és szennyvízelvezetéssel rendelkezik. Az ingatlan régészeti lelőhely védterületén fekszik, mely miatt a talajmunkáknál  régészeti szakfelügyelet biztosítása válhat szükségessé. Az önkormányzat 5 éven belüli beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására visszavásárlási jog kerül bejegyzésre. 

 


9.              Zámoly, 691/36 hrsz. (telekcsoport újraosztást követően 690/4)
                 (Rózsa utca, GPS 47.313689355065385, 18.412364261326562)

 

691/36

                Területe:                                                        1.159 m2

                Ajánlati minimumár:                         6.700.000,- Ft

                Ajánlati biztosíték:                                670.000,- Ft

                Építési övezetbesorolás:                                  Lke-4

 

                

 

 


Megjegyzés:

Telekcsoport újraosztási eljárás alatt álló, forgalomképes, kivett, beépítetlen terület. Ivóvíz bekötéssel és szennyvízelvezetéssel rendelkezik. Az ingatlan régészeti lelőhely védterületén fekszik, mely miatt a talajmunkáknál  régészeti szakfelügyelet biztosítása válhat szükségessé. Az önkormányzat 5 éven belüli beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására visszavásárlási jog kerül bejegyzésre. 


PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Pályázhat: természetes személy

 

Benyújtandó iratok:

  • A pályázó személyes iratainak kétoldalas másolata (személyazonosító igazolvány, lakcím igazolvány, adóigazolvány)

  • Forintban kifejezett vételi ajánlat,

  • Igazolás az ajánlati biztosíték átutalásáról,

  • Köztartozás-mentességről szóló igazolás,

  • Nyilatkozat a megajánlott vételár határidőre történő megfizetésének vállalásáról

  • Nyilatkozat a pályázati kiírás megismeréséről, valamennyi feltétel- és kötelezettség elfogadásáról.

 

Az ingatlan tulajdonjogát az/azok szerzi(k) meg, aki(k) a pályázati kiírás feltételeinek megfelel(nek), azokat maradéktalanul vállalja (vállalják), a minimum ajánlati árhoz képest legmagasabb ajánlatot teszi(k). Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor azonos ajánlatot tevő pályázók újabb ajánlatot tehetnek mindaddig, amíg ajánlatuk eltérő nem lesz. A meghatározott minumum ajánlati árnál alacsonyabb ajánlat érvénytelen!

 

Ajánlati biztosítékra vonatkozó információk:

Az érvényes pályázat feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése Zámoly Község Önkormányzata részére a 11736006-15363121 számú önkormányzati főszámlára. A közlemény rovatban feltüntetendő: „ingatlan vételi pályázat”, valamint a megpályázatott ingatlan helyrajzi száma. A megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó(k) esetében beleszámít a vételárba. A nem nyertes pályázó(k) esetében az előzetesen megfizetett ajánlati biztosíték 8 napon belül egy összegben visszautalásra kerül arra a folyószámlára, melyről a teljesítés történt. Ha a nyertes pályázó visszalép, az ajánlati biztosíték összege nem kerül visszafizetésre. 

Fizetésre vonatkozó információk:

A teljes vételárból az ajánlati biztosíték beszámítását követően fennmaradó összeg megfizetésének végső határideje 2024. december 15. napja, ameddig szerződésben rögzített módon egy vagy több részletben teljesíthető a kifizetés. A tulajdonjog bejegyzéshez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá az önkormányzat.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályzatot zárt borítékban 2024. július 3-án (szerdán) 12,00 óráig személyesen, vagy postai úton a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. címére lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Zámoly ….. hrsz-ú ingatlan megvásárlására”.

Egyéb információk:

A zárt borítékok felbontására a képviselő-testület 2024. július 3-i nyilvános testületi ülésén kerül sor. A pályázatokat a képviselő-testület 30 napon belül bírálja el.
Az eredményről minden pályázó írásban értesítést kap. A nyertes pályázó ügyvéddel adásvételi szerződés tervezetet készíttet, mely a képviselő-testület jóváhagyását követően írható alá. 

Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) eredménytelennek nyilvánítja. 

Az ingatlanok szabadon megtekinthetők. További információ a 06-22/251-000) telefonszámon.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésekor az 5.000.000,- Ft-ot meghaladó vételár esetén a  Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

  

 

Zámoly, 2024. május 29.

 

 

                                                                                                                                                                                  Sallai Mihály

                                                                                                                                                                                    polgármester