Hírek

Elérhetőségek

Felhívás Bursa Hungarica pályázat benyújtására

F E L H Í V Á S

Bursa Hungarica pályázat benyújtására

 

Felhívom a felsőoktatásban részt vevő hallgatók figyelmét, hogy ebben az évben is lehetőség van szociális rászorultság alapján pályázatot benyújtani

Bursa Hungarica ösztöndíjra.

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

 

A pályázat benyújtásához az EPER-BURSA  rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes! Ezek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és elutasításra kerül.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 

2023. november 3.

 

A pályázat határidejének elmulasztása jogvesztő!

 

A részletekről az EPER-BURSA rendszerben, vagy a Zámolyi Közös Önkormányzati Hiavtal szociális ügyintézőjénél tájékozódhat.

 

Zámoly, 2023. október 3.

 

 

                                                                                                          Sallai Mihály

                                                                                                          polgármester