Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS A KUTYATARTÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA

A településünkön az utóbbi időben nagyon sok probléma keletkezett a kutyák nem megfelelő tartásával kapcsolatban. 
Minden tulajdonos köteles úgy tartani kutyáját/kutyáit, hogy az a közterületre kijutni, illetve a szomszéd ingatlanokra átmenni ne tudjon. 
Amennyiben a kutya felügyelet nélkül közterületen kóborol a tulajdonos ellen szabálysértési eljárás indulhat, melyet a Rendőrkapitányság folytat le.
Ha a kutya a közterületen megharap, illetve megtámad valakit akkor már a tulajdonossal szemben büntetőeljárás fog indulni. 

Ezúton is felhívom a figyelmet, hogy mindenki úgy tartsa a kutyáit, hogy azok ne tudjanak a saját területükről kijutni, ennek érdekében a kerítésnek megfelelő állapotúnak kell lennie.      

                                                                                               

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 14. § (5) bekezdése szerint közepes testű ebeket 15 négyzetméternél (egyedenként) kisebb területen (kennelben) tartósan tartani tilos.

14/A. §-a szerint az ebet átmenetileg meg lehet kötni az alábbiak szerint: 

  • a kis testű ebnél 5 méternél, közepes testű ebnél 7 méternél, nagytestű ebnél 9 méternél, futólánc esetén a feszített és a futórészek hosszának összege 8 méternél, a futórész hossza 3 méternél rövidebb nem lehet.

  • A megkötéshez alkalmazott nyakörvnek forgóval ellátottnak kell lenni, és az az eb életfunkciót, táplálkozását nem nehezítheti el az az állat számára fájdalmat nem okozhat.   

 

Több bejelentés is érkezett póráz nélkül sétáltatott kutyákkal kapcsolatosan hivatalomhoz. A fenti kormányrendelet 17. §-a szerint belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni úgy, hogy olyan személy vezetheti, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen. 

 

2023-ban településünkön sor került az ebek összeírására, azonban még mindig vannak olyan kutyatulajdonosok, akik nem jelentették be a hivatalba az állataikat. 

Tájékoztatom a tisztelt tulajdonosokat, hogy hivatalunk rövidesen helyszíni ellenőrzés keretében fogja vizsgálni azt, hogy a ténylegesen meglévő kutyák be vannak-e jelentve, leadták-e az ebösszeíró adatlapot, illetve transzponderrel (chippel), valamint érvényes oltással rendelkeznek-e a kutyák. 

Az adatszolgáltatást lehet pótolni, melyhez a nyomtatvány elérhető Zámoly község honlapján (zamoly.hu) jelen tájékoztató mellékletében, illetve kérhető a hivatal titkárságán.  
Az az ebtulajdonos, aki nem jelenti be, nem oltatja be, illetve nem a fenti jogszabályoknak megfelelően tartja kutyáját pénzbírsággal sújtható.
Amennyiben a pénzbírság sem vezet eredményre abban az esetben a kutya elkobozható.  

                                                                             

 

      Dosztály Csaba jegyző         

Csatolmány(ok):