Hírek

Elérhetőségek

Felhívás szociális tűzifa igénylésére

szocfa

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormányának támogatásával megvásárlásra került 61 erdei köbméter keménylombos tűzifa, melyből térítésmentesen, természetbeni juttatásként önkormányzatunk tűzifát biztosít azoknak a személyeknek, akik Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa szabályairól szóló 10/2023. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek megfelelnek.

Támogatásra jogosultak:

  1. aktív korúak ellátásában részesülők
  2. idős korúak járadékában részesülők (nem azonos a nyugdíjjal)
  3. rendszeres települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők
  4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, akik közül előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok

 

A támogatási kérelmet írásban kell benyújtani a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal szociális előadójához a melléklet szerinti nyomtatványon.

A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület határozatban dönt.

Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter tűzifa adható.

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

A lakhatási támogatásban és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket hivatalunk levélben értesítette az igénylés lehetőségéről, de a többi ellátási formára nincsen rálátásunk.
Amennyiben aktív korúak ellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül, az erről szóló határozatot mellékleni kell!

A kérelem benyújtási határideje 2023. november 6.
A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérelem nyomtatvány jelen tájékoztatás mellékletéből letölthető, vagy a hivatalban ügyfélfogadási időben kérhető.

Sallai Mihály
polgármester

Csatolmány(ok):