Hírek

Elérhetőségek

Felhívás szociális tűzifa kérelmek beadására

F E L H Í V Á S

szociális tűzifa kérelmek beadására

 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy Zámoly Község Önkormányzata 2022. évben is térítésmentesen, természetbeni juttatásként tűzifát biztosít azoknak a személyeknek, akik Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa szabályairól szóló 11/2019. (VII. 26.) önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek az alábbiak szerint megfelelnek.

 

A tűzifa támogatás szociális rászorultság alapján adható az alábbi szempontok valamelyikének megfelelő jogosultak részére:

a)        aktív korúak ellátásában,

b)        időskorúak járadékában,

c)        rendszeres települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőknek,

d)        halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelő családoknak.

 

A támogatási kérelem nyomtatvány átvehető a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Zámoly, Kossuth u. 43.) ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a település honlapjáról, jelen felhívás csatolmányából.

 

A támogatási kérelmet írásban kell benyújtani

 

2022. október 26-án 16,00 óráig

 

ugyancsak a hivatalban.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

Zámoly, 2022. október 6.

 

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                                                      Sallai Mihály

                                                                                                                      polgármester