Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény ismeretlen helyen tartózkodó Lakatos Ferenc József terhelt részére

A hirdetmény a csatolmányból letölthető.

 

„A 2020. évi LVIII. törvény 197.§ (5) bekezdése alapján a hirdetményt a helyi
önkormányzat saját vagy társulásaik által közösen működtetett, vagy a felügyeletüket,
szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által
tájékoztatás céljára fenntartott honlapon is közzé kell tenni.”