Hírek

Elérhetőségek

Kákics Kulturális Egyesület

KÁKICS KULTURÁLIS EGYESÜLET

Kákics egyesületElérhetőség:

Cím: 8081 Zámoly, Vörösmarty Mihály u. 29.

Telefonszám: +36-20/9267-630

E-mail: losandinos@gmail.com

Az egyesület honlapja elérhető itt: http://kakics.eu/content/menu_124/fooldal

A Los Andinos elérhető itt: https://www.facebook.com/losandinosegyuttes

Az egyesült célja és feladatai

1. A Kákics zenekar révén a történelmi Magyarország tájegységeinek népzenei vonatkozású tanulmányozása, népzenei együttesek működésének segítése, népzenei műsorok, táncházak létrehozása, működtetése.

2. Feladata ezzel kapcsolatos társadalmi és kulturális rendezvények szervezése és támogatása és lebonyolítását az alábbi csatornákon keresztül: népzenei koncertek, táncházak, ismeretterjesztő és irodalmi előadások, kézműves foglalkozások, gasztronómiai bemutatók, gyermekműsorok, táborok, turisztikai foglalkozások és kiállítások.  Programjaink nyitottak bárki számára: etnikumtól, szociokulturális háttértől függetlenül.

3.  Közönségünknek igyekszünk biztosítani – a tartalmas időtöltés mellett – azt is, hogy az általunk kínált programokon egyenlő esélyekkel vegyenek részt. Feladatunk hátrányos helyzetű települések kulturális programokkal való segítése. Az élhető falu irányelvei alapján kulturális értékeink újraélesztése.

4. Egyesületünk segíti az általános és középiskolás néptánccsoportok, munkáját (tánctanítás, ének és hangszeres zenetanítás, zenei kíséret, kiállítások, egyéb közös programok, stb) valamint egyéb más hagyományőrző egyesületek programjait.

Az egyesület emellett könyv, kép, és hangzó (Hangstúdió-felvételek készítése saját és más zenekarok számára) és videó-anyag, újság, egyéb médiumok kiadásával is foglalkozik, ezzel is szélesítve a téma iránt érdeklődők lehetőségeit.

Továbbá célunk népművészeti és hagyományos kézműves termékek felelevenítése, egyedi előállítása is

5. Célunk Magyarország nemzetközi társadalmi és kulturális kapcsolatainak kiépítése, azok ápolása, fejlesztése határon túli magyar civil szervezetekkel karöltve. A nemzeti összefogás igényével kívánja elősegíteni az egyének és a helyi társadalomalkotó erejének kibontakoztatását.

6. Az egyesület tagjai tudásukkal, tapasztalatukkal cselekvően járulnak hozzá egy olyan társadalomépítő folyamathoz, amely záloga lehet a jövő nemzedék biztonságának, nemzetmegtartó erejének.

7. Új típusú művészeti oktatási rendszer megvalósításának támogatása, a közoktatás segítése, melynek célja, hogy Magyarországon széles körben ismertté váljon más nemzetek, elsősorban a kárpát-medenceiek és az Európai Unió tagjainak zenei, nyelvi, irodalmi, néprajzi, népművészeti, képzőművészeti, audiovizuális, táncművészeti kultúrájának kincse, ugyanezen hazai értékeink külföldi népszerűsítése. Az ős európai kultúr-kincs összehasonlító bemutatása.

8. Az egyesület a Los Andinos együttes által taposott ösvényen a Közép-Andok országaival kíván kulturális kapcsolatokat építeni és ápolni. Kutató és gyűjtőutak szervezésével, Ecuador, Peru és Bolívia hegyvidékének kulturális aspektusait a legtisztább forrásból merítve kívánja tolmácsolni a magyar közérdeklődés felé.

9. Vállalja ezzel kapcsolatos programok szervezését és lebonyolítását az alábbi csatornákon keresztül: népzenei koncertek, táncházak, ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások, gasztronómiai bemutatók, gyermekműsorok és kiállítások.

10. Az egyesület emellett könyv, kép, és hangzóanyag kiadásával kíván foglalkozni, ezzel is szélesítve a téma iránt érdeklődők lehetőségeit.

A Közép-Andok országaiban – anyagi lehetőségeihez mérten – az egyesület vállalja a magyar kultúra népszerűsítését, elsősorban népzenei koncertek bemutatásával.

Multikulturális világunkban az egyesület tevékenysége segíti az átlagember eligazodását, és a meggyökeresedett sztereotípiák valós képre cserélését.