Hírek

Elérhetőségek

Karácsonyi támogatás 2022

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2022. november 9-i ülésén döntött rendkívüli év végi (karácsonyi) települési támogatás biztosításáról.
Az előző évben módosításra került a jogosultak köre annak érdekében, hogy minél több zámolyi gyermek részesülhessen támogatásban.

A korábbi 1 főre eső jövedelemhatárt (ami a mindenkori legkisebb nyugdíjminimum 500 %-a volt) a Képviselő-testület 2021. november 3-i ülésén 750 %-ra, azaz 213.750,- Ft/fő összegre változtatta.

Támogatás biztosítható minden, a kérelem benyújtásakor a 18. életévüket be nem töltött személynek, valamint a 18. életévét betöltött, de nappali tagozaton tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló lakosnak, aki Zámolyon állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Zámolyon él.

A kérelemhez a nyomtatványon felül csatolni szükséges a szülők 2022. október havi jövedelmének megállapítására alkalmas jövedelemigazolását, bérjegyzékét, vagy folyószámla kivonatát, amelyből az egyéb tranzakciók kitakarhatók. Egyedülálló szülő esetén kérjük a gyermektartásdíjról szóló igazolást is.

Szükséges továbbá a kérelmező és a gyermekek lakcímkártyájának, valamint a 18. életévét betöltött személy hallgatói, vagy tanulói jogviszony igazolásának másolata.

A támogatás mértéke: 15.000,- Ft gyermekenként.

A támogatás elsődlegesen bankszámlára utalással kerül teljesítésre. Ehhez a nyomtatványon szükséges megadni a bankszámlaszámot.

A támogatási kérelem 2022. november 24-én 16 óráig nyújtható be a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal főbejáratánál elhelyezett gyűjtődobozban, vagy a karacsonyitamogatas@zamoly.hu email-címre.

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelem nyomtatvány a csatolt mellékletből letölthető, valamint 2022. november 14-től az iskolában és az óvodában is elérhető.

 

 

Sallai Mihály

polgármester