Hírek

Elérhetőségek

Karácsonyi támogatás 2023

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2023. november 8-i ülésén döntött rendkívüli év végi rendkívüli (karácsonyi) települési támogatásról.

Támogatás biztosítható minden, a kérelem benyújtásakor a 18. életévüket be nem töltött személynek, valamint a 18. életévét betöltött, de nappali tagozaton tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló lakosnak, akik Zámolyon állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Zámolyon élnek.

A támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb nyugdíjminimum 800 %-át, vagyis a család összes nettó keresete nem haladja meg:

- két fős család esetén a 456.000,- forintot,
- három fős család esetén a 684.000,- forintot,
- négy fős család esetén a 912.000,- forintot,
- öt fős csalás esetén az 1.140.000,- forintot,
- hat fős család esetén az 1.368.000,- forintot,
- hét fős család esetén az 1.596.000,- forintot,
  stb.

Amennyiben a kérelmezőnek gyermeke után étkezési díj hátraléka van, annak a támogatás csak természetben adható.

A kérelemhez a nyomtatványon felül csatolni szükséges a szülők 2023. október havi jövedelmének megállapítására alkalmas jövedelemigazolását, bérjegyzékét, vagy folyószámla kivonatát, amelyből az egyéb tranzakciók kitakarhatók. Egyedülálló szülő esetén kérjük a gyermektartásdíjról szóló igazolást is.

Szükséges továbbá a kérelmező és a gyermek(ek) lakcímkártyájának, valamint a 18. életévét betöltött személy hallgatói, vagy tanulói jogviszony igazolásának másolata.

A támogatás mértéke: 13.000,- Ft gyermekenként.

A támogatás elsődlegesen bankszámlára utalással kerül teljesítésre. Ehhez a nyomtatványon szükséges megadni a bankszámlaszámot.

A támogatási kérelem 2023. november 24-én 12 óráig nyújtható be személyesen a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal szociális előadójánál, elhelyezhető a főbejárat előtti gyűjtődobozban, vagy elküldhető a szocialis@zamoly.hu email-címre.

 

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelem nyomtatvány a csatolt mellékletből letölthető, kérhető a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, valamint az iskolában és az óvodában is elérhető.

 

 

Sallai Mihály

polgármester