Hírek

Elérhetőségek

Radnóti utca felújítása

Radnóti

 

Több évnyi várakozás és számos sikertelen pályázat után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Kvtv. alapján Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán, a „belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcím alatt 18 093 839 forintot nyert el önkormányzatunk, mely a kötelező 3 193 030 Ft önerő biztosításával lehetőséget teremtett a Zámoly 842. helyrajzszámú kivett út, azaz a Radnóti utca felújítására.

Ez a felújítás elképzelhetetlen lett volna a csapadékvíz-elvezetés megoldása nélkül, azonban ebbe a pályázati keretbe annak kivitelezése nem fért volna bele.
Így a tavaly a Magyar Falu Program közterület karbantartó eszköz pályázatán elnyert traktorunkkal, a régi markolónkkal és önkormányzatunk dolgozóival vonultunk ki a terepre, s így két hét alatt, a közműszolgáltatók szakfelügyelete mellett elkészülhetett a profilkanállal ásott árok.
Nem volt könnyű feladat, hiszen minden lakóház közműbekötéseit kézi munkával kellett felkutatni, volt, amelyet szakemberekkel át is kellett helyezni, ráadásul óvni kellett az útszakaszon hosszában a mélyben rejtőző jeladó kábelt, mely az ivóvíz kútjainktól ezen az úton keresztül éri el a vízmű épületét.

Ezt követően vonultak fel a Platz-Bau Kft. munkatársai, akik - némileg kiegyenesítve az útszakaszt- alapoztak, aszfaltoztak, padkáztak, s XXI. századivá varázsolták a mi kis Radnóti utcánkat.

Ezúton is köszönöm Magyarország Kormányának, miniszter uraknak a támogatást, Törő Gábor képviselő úrnak a közbenjárást, László József ügyvezető úrnak és munkatársainak (Platz-Bau Kft.) a kivitelezést, önkormányzatunk dolgozóinak és hivatalunk köztisztviselőinek munkáját.
Utóbbiak jól tudják, hogy a munka itt még nem ért véget, hiszen a pályázatok zökkenőmentes elszámolása még nagyobb feladat, mint az egyébként nem egyszerű előkészítés és a pályázat benyújtása. De én tudom, hogy menni fog az is.

Sallai Mihály
polgármester