Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás szabadtéri égetés szabályairól

 

Tájékoztatás szabadtéri égetés szabályairól

 

 

Szabadtéri égetés szabályait Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről szóló 8/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 12. §. szabályozza az alábbiak szerint:

AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE

12. § (1) Kerti hulladék megsemmisítéséről lehetőleg komposztálással kell az ingatlanon belül gondoskodni.

(2) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni száraz állapotban úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzás kárt ne okozzon.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális,; illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék, műanyag, gumi, permetezőszerek burkolata).

(4) Tilos hulladékot égetni hétfői, keddi és csütörtöki, vasár- és ünnepnapokon egész nap, szombaton 12,00 óra után.

(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oldani.

(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A fenti rendelkezések betartásával avart és kerti hulladékot szerdai és pénteki napokon egész nap, szombaton pedig 12,00 órig lehet égetni.

Az országos tűzgyújtási tilalomról a http://erdotuz.hu oldalon szerezhető naprakész információ.