Hírek

Elérhetőségek

Zámolyi Polgárőr Egyesület

Elérhetőség:

Postacím: 8081 Zámoly, Fenyves u. 28.

Telefonszám: 06-30/732-12-08

Adószám: 18492154-1-07

Az egyesület elnöke: Szentzi Barbara

Az egyesület alelnöke: Németh Tamás

Az egyesület célja

Zámoly község teljes közigazgatási területéhez tartozó bel- és külterületi ingatlanok védelme, közreműködés a település közbiztonságának javításában. A településen élő állampolgárok, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok élet- és vagyonbiztonságát fenyegető cselekmények megelőzése, közreműködés az e személyi kört érintő, a vagyonbiztonságukat sértő cselekményekkel szembeni fellépésben. E tevékenységét érintő körben felvilágosítást nyújtani a hozzá forduló, segítségnyújtást igényől személyek részére.

A település közbiztonságának fokozása érdekében hatékony együttműködést valósítson meg Zámoly Község Önkormányzatával, az illetékességi területén működő rendőri szervekkel, a helyi körzeti megbízottal, a megyei és az országos polgárőr szövetségekkel.

A települési vagyonvédelem, a közterületek rendeltetésszerű használatának érdekében közreműködni a szabálysértések megelőzésében, együttműködni a településen lévő társadalmi és gazdasági szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel.